Investície do ropy a zemného plynu je predovšetkým o diverzifikáciu 

Investície do investícií plynu a ropy je predovšetkým o zníženie rizika, a rozprestrenie svoje investičné fondy, alebo diverzifikácie v toľkých nových perspektívnych vrtov ropy a zemného plynu, ako je to možné pri budovaní portfólia nových komerčne produktívnych vrtov. Musíte byť schopní to urobiť a pritom využívať príležitostí investovať cez Capital Markets investovanie v mnohých oblastiach, ako je praktický. 

Vaším cieľom by malo byť na vlastnú prácu záujem, alebo máte priamu účasť na mulitiple prenájom majú podiel v niekoľkých alebo mnohých oblastiach spoločného záujmu. V našom odbore, tieto prenájom držať záujmy, sú umiestnené v čo sa nazýva plocha je z obojstranného záujmu (AMI).

Musíte samozrejme nájsť a verte správne operátormi, spoločnosť - Viac informácií , alebo spoločnosti, ktoré potom môžete investovať, aby sa dosiahlo kladné, plus, takmer vo všetkých prípadoch, nechcete investovať s firmou, pokiaľ je registrovaný a licencovaný NASD a ktorej makléri sú licencované a sú registrované vo svojom štáte bydliska, ako.